طرح پیشرفته کلینوزون، در تمام  فرآیند هایی که توسط اثرات و عملکرد در پروسۀ بهره وری و فرایند هایی که توسط زئولیت صورت میگیرد از سیستم زئومجیک استفاده میکند.

زئولیت (Zeolite) یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمدۀ آن در صنایع به عنوان جاذب سطحی است. واژۀ زئولیت در اصل در سال ۱۷۵۶ حدود 200 سال پیش توسط اکسل فردریک کرونستد ( Axel Fredrik Cronstedt )  ابداع شد. نام زئولیت از ترکیب دو واژه یونانی (zéo)، به معنی «جوش» و (lithos)، به معنای «سنگ» تشکیل شده است. زئولیت‌ها بطور گسترده‌ای در صنعت برای تصفیه آب، به عنوان کاتالیزور و برای تهیه مواد پیشرفته استفاده می‌شود، مهمترین استفاده زئولیت در تولید پاک کننده‌های لباس است، همچنین در پزشکی و کشاورزی نیز کاربرد دارد، از بین زئولیت‌های طبیعی فقط ۹ نوع به مقدار زیاد در طبیعت یافت می‌شود، خواص فیزیکی و شیمیایی زئولیت‌های طبیعی متفاوت بوده و در بین نمونه‌های مختلف یک نوع خاص از زئولیت نیز تفاوت‌هایی در خواص فیزیکی (اندازه منفذ، اندازه بلور، ظرفیت تبادل یونی و ظرفیت جذبی و ترکیب شیمیایی ) وجود دارد که نام آن کلینوپتیلولایت است.

موارد استفاده زئولیت‌های مصنوعی و طبیعی از خواص فیزیکی و شیمیایی آنها منشأ می‌گیرد که خود آن هم به نوبه خود تابعی از ساختمان بلوری و ترکیب شیمیایی زئولیت‌ها است.

زئولیت ها بطور کلی جامدات بلورین با خلل و فرج و منافذ ریز میباشند و حاوی شیارها و کانال های بسیار کوچکی هستند که اصطلاحاً غربال مولکولی نامیده میشوند، کلینوپتیلولایت یکی از صدها نوع زئولیت طبیعی است که توانمندی و گستره استفاده از این کانی در صنایع مختلف از کاغذ سازی تا کشاورزی و دامداری، صنعت مواد شوینده، سلولهای انرژی خورشیدی حتی صنایع اتمی و ده ها مورد دیگر منجر به آن شده است که در کنفرانس های معتبر بین المللی زئولیت را مواد جادویی نامگذاری کرده اند؛ حدود 200 سال از کشف زئولیت می گذرد اما در دهه های اخیر با گرایش و توجه جهانی به صنایع پایدار و اورگانیک، اهمیت این ماده جادویی بیش از پیش خودنمایی میکند. کلینوپتیلولایت با توان جذب 40 درصدی، همچنین دارای سطح ویژه بسیار بزرگ بین 10000 تا 40000 مترمربع بر گیلوگرم است بطوری که با هر یک کیلو گرم آن میتوان سطح یک زمین فوتبال را پوشش  داد، این سطح ویژه خواص کاتالیستی بسیار فعالی را برای این ماده ایجاد میکند، کلینوپتیلولایت همچنین با حضور کاتیونهای قلیایی و قلیایی خاکی که برای بالانس الکترونی با پیوند ضعیف در درون نانو حفرات کریستال جای گرفته اند به آن خواص تعویض کاتیونی با فـرم تعادلی بخشیده است که این ویژگی ضمن ایجاد توان تاثیر گسترده شیمیایی، در کنار سایر خواص نامبرده شده به آن ویژگیهای جادویی و هوشمندی بخشیده است، توضیح و تفسیر علمی و چگونگی عملکرد هیجان انگیز  این مادۀ شگفت انگیز، سمینارها و همایشهای علمی و تخصصی را می طلبد که شرکت سپهر آریا شید در این راستا قصد دارد تا همایش هایی را برگزار نماید.