طرح پیشرفته کلینوزون، در تمام  فرآیند هایی که توسط اثرات و عملکرد گاز اُزون حاصل می شود، از سیستم اُزومجیک استفاده می کند.

فناوری اُزون یک فرآیند بازسازی و تقلید شده از چرخه حیرت انگیز حیات در کره خاکی است، اُزون گازی است بی رنگ با بویی تند و ناپایدار که بطور طبیعی به دو طریق یکی در لایه های بالایی اتمسفر زمین یا (استراتوسفر) که بر اثر تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید یا همان (UV ) و دیگری در برخورد توده های هوای سرد و گرم در اتمسفر و تبادل بار الکتریکی یا همان صاعقه تولید میشود، اتم های مولکول اکسیژن از هم جدا شده و اتم های جدا شده بطور ناپایدار هر کدام با یک اکسیژن دو اتمی،  اکسیژن سه اتمی  (O3)را تشکیل میدهند، از زاویه ساختار شیمیایی بر خلاف اکسیژن که دو اتم در یک ردیف قرار دارند، اتمهای اُزون با یک زاویۀ  8 . 116 درجه دارای بار الکتریکی بیشتری است، در نتیجه گازی فعال و ناپایداری را بوجود می آورد که با توجه به درجه حرارت محیط و فشار اتمسفر هوا از 3 ثانیه تا بیست دقیقه، اتم های میهمان از ملکول مادر موقتی جدا شده و بدنبال ایجاد اکسیژن دو اتمی، دوباره به اکسیژن تبدیل میشوند.

طبق تحقیقات گسترده در موسسات پژوهشی معتبر، اُزون 3000 برابر سریعتر از کلرین و 652  نوع مختلف از میکرب ها و میکروارگانیسم ها را در 3 ثانیه از بین می برد، اُزون همچنین با چنین توانمدی، اکثر املاح فلزات سنگین در آب را اکسیده کرده و تاثیرات زیانبار آنها را از بین می برد و املاح اکسید شده که به صورت رسوب در می آیند را میتوان به راحتی توسط فیلترهای خاص از آب جدا نمود.